НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Български Червен Кръст: http://www.redcross.bg
Фондация Работилница за Граждански Инициативи: http://www.wcif-bg.org
Институт Отворено Общество: http://osi.bg
Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП: http://www.ngogrants.bg
Фондация за Подпомагане на Благотворителността в България: http://bcaf.bg

Фондация Заедно: http://www.zaedno.net

Junior Achievement Bulgaria: http://bulgaria.ja-ye.org

Фондация АРЕТЕ: http://www.areteyouth.org

Фабрика за идеи: http://ideasfactorybg.org

Slow Food Bulgaria: http://www.slowfood.com/sloweurope/eng/news/143116/food-and-folklore-in-rural-bulgaria

За България: http://zabulgaria.org

 

МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

  • Габрово: Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър, Помощно училище Николай Палаузов, Първо Основно училище, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Дом за деца и юноши лишени от родителски грижи, Община Габрово, ИМКА – Габрово, сдружение “ФАБРИКАТА”.
  • Пловдив: Многофункционален Социален Център на Български Червен Кръст – Пловдив, Дневен Център за Възрастни Хора с Увреждания – КСУ Св.Георги.
  • Варна: Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения; фондация „Човек на Фокус“; храм „Св. Архангел Михаил“, Защитено жилище „Ларго“; СУПЦ Анастасия Железкова, Фондация Карин Дом.