НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Български Червен кръст 
Фондация „Работилница за граждански инициативи
Институт „Отворено общество
Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП
Фондация „Помощ за благотворителността в България
Фондация „ЗАЕДНО: общуване за подкрепа и развитие
Junior Achievement Bulgaria
Младежка фондация „Арете
Фабрика за идеи
Slow Food Bulgaria
За България

МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

  • Пловдив: Многофункционален социален център на Български Червен кръст – Пловдив, Дневен център за възрастни хора с увреждания – КСУ Св.Георги, Социален център „По-добре заедно“ – град Карлово, Дом за стари хора „Свети Василий Велики“ – град Пловдив, Център за деца пострадали от насилие – град Пловдив, Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ – град Пловдив, Център за настаняване от семеен тип „Олга Скобелева“ – град Пловдив
  • Габрово: Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър, Помощно училище Николай Палаузов, Първо Основно училище, Дневен център за възрастни хора с увреждания, Дом за деца и юноши лишени от родителски грижи, Община Габрово, ИМКА – Габрово, сдружение “ФАБРИКАТА”.
  • Варна: Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения; фондация „Човек на Фокус“; храм „Св. Архангел Михаил“, Защитено жилище „Ларго“; СУПЦ Анастасия Железкова, Фондация Карин Дом.